Награди

Нашите ученици редовно учествуваат на училишни, општински, регионални и државни натпреварувањa. Постигнуваат значајни резултати во сите дисциплини.

Бројните награди, дипломи, трофеи го красат нашето училиште и го прават едно од најуспешните во Скопје.

Јуниорска македонска математичка олимпијада - 2018 оддржан на:6/2/18Државен натпревар по физика - 2018 оддржан на:5/19/18Државен натпревар по македонски јазик - 2018 оддржан на:5/19/18Државен натпревар по математика - 2018 оддржан на:5/5/18Државен натпревар по хемија - 2018 оддржан на:5/6/18Регионален натпревар по биологија - 2018 оддржан на:4/15/18Регионален натпревар по природни науки - 2018 оддржан на:4/15/18Хорски смотри - регионален натпревар 2018 оддржан на:4/24/18Регионален натпревар по македонски јазик 2018 оддржан на:4/21/18Државен натпревар - географија 2018 оддржан на:4/20/18Регионален натпревар по англиски јазик во организација на ELTAM оддржан на:4/21/18Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - кошарка 2018 оддржан на:3/20/18Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - фудбал 2018 оддржан на:3/21/18Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - одбојка 2018 оддржан на:3/22/18Регионален натпревар по математика 2018 оддржан на:3/31/18Општински натпревар по биологија -2018 оддржан на:3/3/18Регионален натпревар по хемија - 2018 оддржан на:3/24/18Регионалниот натпревар по германски јазик 2018 оддржан на:3/17/18Oпштински натпревар по англиски јазик 2018 оддржан на:3/24/18Државен натпревар - информатичко размислување 2018 оддржан на:3/24/18Регионален натпревар по географија 2018 оддржан на:3/17/18Регионален натпревар - информатичко размислување 2018 оддржан на:3/11/18Меѓународен натпревар по англиски јазик - 2018 HIPPO (PRELIMINARY ROUND) оддржан на:2/24/18Општински натпревар по математика 2018 оддржан на:2/24/18Општински натпревар по географија 2018 оддржан на:2/10/18Државен натпревар по биологија - 2017 оддржан на:5/20/17Државен натпревар по информатика - 2017 оддржан на:5/17/17Државен натпревар по хемија - 2017 оддржан на:5/14/17Државен натпревар по физика - 2017 оддржан на:5/13/17Државен натпревар по математика - 2017 оддржан на:5/6/17Регионален натпревар по информатика - 2017 оддржан на:5/8/17Државен натпревар по географија - 2017 оддржан на:5/5/17Општински натпревар - хорски смотри 2014 оддржан на:5/5/14Регионален натпревар по биологија - 2017 оддржан на:4/8/17Регионален натпревар по хемија - 2017 оддржан на:4/22/17Меѓународен натпревар HIPPO 2017 оддржан на:4/13/17Меѓународен натпревар по англиски јазик-HIPPO(Preliminary Round) оддржан на:3/4/17Општински натпревар по биологија - 2017 оддржан на:3/4/17Регионален натпревар по географија - 2017 оддржан на:4/1/17Регионален натпревар по математика 2017 оддржан на:4/1/17Општински натпревар по англиски јазик 2017 оддржан на:3/18/17Општински натпревар по англиски јазик 2016 оддржан на:3/17/16Успех во трките на 800 метри - 2013 оддржан на:10/26/13Шаховски натпревар 2013 оддржан на:9/5/13Државен натпревар по македонски јазик 2014 год. оддржан на:5/14/14Државен натпревар по информатика 2012 оддржан на:5/18/12Државен натпревар по информатика 2013 год. оддржан на:5/12/13Државен натпревар по информатика во програмирање 2016 год. оддржан на:5/15/16Регионален натпревар на Народна техника - 2015 оддржан на:4/4/15Државен натпревар по информатика 2014 год. оддржан на:5/16/14Општински натпревар по информатика 2014 год. оддржан на:3/13/14Натпреварво Петта приватна гимназија за изработка на презентација 2014 год. оддржан на:5/10/14Државен натпревар на Народна техника- применета математика 2014 год. оддржан на:5/13/14Државен натпревар по математика - 2014 год. оддржан на:5/14/14Државен натпревар на Народна техника- применета физика 2014 год. оддржан на:5/14/14Државен натпревар на Народна техника- метеорологија 2014 год. оддржан на:5/14/14Општински натпревар по математика 2014 год. оддржан на:4/17/14Регионален натпревар по математика - 2014 оддржан на:5/6/14Ракатки 2014 оддржан на:2/4/14Регионален натпревар по математика - 2015 оддржан на:4/12/15Натпревар во бадминтон оддржан на:12/6/13Регионален натпревар – народна техника (Екологија)-2015 оддржан на:4/18/15Нашите пожарникари втори во општина Кисела Вода оддржан на:10/29/13Општински натпревар по биологија - 2015 оддржан на:2/26/15Општински натпревар по природни науки- 2015 оддржан на:2/18/15Регионален натпревар по природни науки - 2015 оддржан на:5/4/15Државен натпревар по природни науки - 2015 оддржан на:5/18/15Противпожарна заштита Oпштина Кисела Вода - 2015 оддржан на:2/18/15СУ Михајло Пупин (Натпревар по физика)-2015 оддржан на:5/4/15Регионален натпревар по математика - 2016 оддржан на:4/2/16Општински натпревар 2016 год оддржан на:3/25/16Ликовниот конкурс „Јас, моите родители и моите наставници“ оддржан на:12/12/15
Нема награди