Награди

Нашите ученици редовно учествуваат на училишни, општински, регионални и државни натпреварувањa. Постигнуваат значајни резултати во сите дисциплини.

Бројните награди, дипломи, трофеи го красат нашето училиште и го прават едно од најуспешните во Скопје.

Државен натпревар по природни науки/2024 год. оддржан на:6/15/24Државен натпревар по биологија/2024 год. оддржан на:6/8/24Интернационален натпревар по „Информатичко размислување“/2024 год оддржан на:5/19/24Јуниорска македонска математичка олимпијада/2024 год оддржан на:6/5/24Државен натпревар по англиски јазик/2024 оддржан на:5/18/24Државен натпревар по хемија/2024 оддржан на:5/31/24Државен натпревар-географија/ 2024 год. оддржан на:5/18/24Државно тестирање во втор круг од HIPPO олимпијадата по англиски јазик /2024 год. оддржан на:4/13/24Регионален натпревар по англиски јазик /2024 год. оддржан на:4/13/24Државен натпревар по математика /2024 год. оддржан на:5/11/24Регионален натпревар по музичко образование/2024 год оддржан на:4/25/24Македонска Олимпијада по информатика/2024 год. оддржан на:4/17/24Регионален натпревар по хемија /2024 год. оддржан на:4/13/24Регионален натпревар по природни науки/2024 год. оддржан на:4/5/24Математички натпревар ПИ-ДЕН /2024 оддржан на:3/14/24Регионален натпревар по биологија /2024 год. оддржан на:3/29/24Регионален натпревар по математика /2024 год. оддржан на:3/2/24Државен натпревар по македонски јазик/2024 год. оддржан на:3/23/24Државен натпревар-информатика/2024 год. оддржан на:3/23/24Регионалниот натпревар Spelling Bee оддржан на:3/9/24Општински натпревар по англиски јазик / 2024 год оддржан на:3/16/24Државен натпревар по германски јазик/2024год оддржан на:3/16/24Регионален натпревар-информатика/2024год оддржан на:2/17/24Регионалниот натпревар по географија/2024год. оддржан на:3/16/24Регионален натпревар-програмирање/2024 год. оддржан на:3/9/24Општински натпревар по природни науки/ 2024 год оддржан на:2/23/24Општински натпревар по географија / 2024 год оддржан на:2/17/24Општински натпревар по биологија / 2024 год оддржан на:2/16/24Општински натпревар по математика / 2024 год оддржан на:2/2/24Државен натпревар-хемија /2023 год. оддржан на:5/26/23Државен натпревар-биологија/2023год. оддржан на:5/20/23Државен натпревар-математика/2023 оддржан на:5/13/23Регионален натпревар-географија/2023год оддржан на:4/8/23Регионален натпревар на хорови,оркестри и солисти /2023 год. оддржан на:4/24/23Регионален натпревар-Англиски јазик оддржан на:4/8/23Државен натпревар-информатика/ 2023 год. оддржан на:3/25/23Општински натпревар- природни науки / 2023 год. оддржан на:3/10/23Општински натпревар- биологија / 2023 год оддржан на:3/10/23Општински натпревар- географија / 2023 год. оддржан на:3/4/23Регионален натпревар- математика /2023 год. оддржан на:3/4/23Регионален натпревар-програмирање/2023год. оддржан на:3/11/23Општински натпревар математика / 2023 год оддржан на:2/4/23Државен натпревар по физика - 2022 оддржан на:4/15/22Државен натпревар по германски јазик 2022 оддржан на:5/11/22Државен натпревар по математика 2022 оддржан на:5/14/22Регионален натпревар по математика 2022 оддржан на:3/26/22Регионален натпревар по физика 2022 оддржан на:4/2/22Државен натпревар по информатика 2022 оддржан на:3/19/22Регионален натпревар по информатика - 2022 оддржан на:3/5/22Општински натпревар по математика 2022 оддржан на:2/19/22Државен натпревар по биологија-2021 оддржан на:6/13/21Државен натпревар по природни науки - 2021 оддржан на:6/12/21Јуниорска Македонска Математичка Олимпијада (ЈММО 2021) оддржан на:6/8/21Државен натпревар по математика - 2021 оддржан на:5/15/21Регионален натпревар по природни науки - 2021 оддржан на:5/14/21Регионален натпревар по биологија - 2021 оддржан на:5/12/21Конкурс „Што ме движи кога сè стои? -награда за дигитална илустрација оддржан на:5/12/21Општински натпревар по природни науки - 2021 оддржан на:4/16/21Регионален натпревар по физика - 2021 оддржан на:4/9/21Општински натпревар по биологија - 2021 оддржан на:4/12/21Регионален натпревар по англиски јазик - 2021 оддржан на:4/17/21Регионален натпревар по математика 2021 оддржан на:3/13/21Државен натпревар по информатика 2021 оддржан на:3/20/21Општински натпревар по англиски јазик 2021 оддржан на:3/20/21Математички натпревар ПИ-ДЕН 2021 оддржан на:3/14/21Регионален натпревар по информатика 2021 оддржан на:3/6/21Општински натпревар по математика 2021 оддржан на:2/20/21Државен натпревар по Природни науки - 2020 оддржан на:9/30/20Европски квиз на пари - 2020 оддржан на:5/29/20Државен натпревар по математика - 2020 оддржан на:8/22/20Регионален натпревар по природни науки - 2020 оддржан на:8/27/20Регионален натпревар по биологија - 2020 оддржан на:8/26/20Државен натпревар по информатика - 2020 оддржан на:8/8/20Регионален натпревар по математика - 2020 оддржан на:7/4/20Натпревар по англиски јазик - HIPPO 2020 (прв круг) оддржан на:2/21/20Општински натпревар по биологија 2020 оддржан на:2/15/20Регионален натпревар по информатика 2020 оддржан на:3/7/20Регионален натпревар по географија - 2020 оддржан на:3/7/20Општински натпревар по математика 2020 оддржан на:2/29/20Општински натпревар по географија 2020 оддржан на:2/8/20Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - кошарка 2019 оддржан на:5/12/19Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - одбојка 2019 оддржан на:5/15/19Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - фудбал 2019 оддржан на:5/10/19Регионален натпревар по македонски јазик - 2019 оддржан на:4/6/19Државен натпревар по македонски јазик - 2019 оддржан на:5/23/19Јуниорска македонска математичка олимпијада - 2019 оддржан на:5/26/19Државен натпревар по биологија - 2019 оддржан на:5/11/19Државен натпревар по математика - 2019 оддржан на:5/12/19Државен натпревар по географија - 2019 оддржан на:4/19/19Хорски смотри хорови и оркестри - Регионален натпревар 2019 оддржан на:4/16/19Регионален натпревар по англиски јазик 2019 оддржан на:4/13/19Регионален натпревар по математика 2019 оддржан на:4/13/19Регионален натпревар по хемија - 2019 оддржан на:4/6/19Регионален натпревар по биологија - 2019 оддржан на:3/23/19Општински натпревар по англиски јазик 2019 оддржан на:3/23/19Државен натпревар по информатичко размислување - 2019 оддржан на:3/23/19Општински натпревар по биологија - 2019 оддржан на:2/23/19Регионален натпревар по географија 2019 оддржан на:3/3/19Општински натпревар по математика 2019 оддржан на:3/2/19Регионален натпревар по германски јазик за IX одд. 2019 оддржан на:2/16/19Општински натпревар по географија 2019 оддржан на:1/26/19Манифестација Ноември-месец на науката 2018 оддржан на:11/10/18Дабар 2018 оддржан на:11/19/18Јуниорска македонска математичка олимпијада - 2018 оддржан на:6/2/18Државен натпревар по физика - 2018 оддржан на:5/19/18Државен натпревар по македонски јазик - 2018 оддржан на:5/19/18Државен натпревар по математика - 2018 оддржан на:5/5/18Државен натпревар по хемија - 2018 оддржан на:5/6/18Регионален натпревар по биологија - 2018 оддржан на:4/15/18Регионален натпревар по природни науки - 2018 оддржан на:4/15/18Хорски смотри - регионален натпревар 2018 оддржан на:4/24/18Регионален натпревар по македонски јазик 2018 оддржан на:4/21/18Државен натпревар - географија 2018 оддржан на:4/20/18Регионален натпревар по англиски јазик во организација на ELTAM оддржан на:4/21/18Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - кошарка 2018 оддржан на:3/20/18Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - фудбал 2018 оддржан на:3/21/18Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - одбојка 2018 оддржан на:3/22/18Регионален натпревар по математика 2018 оддржан на:3/31/18Општински натпревар по биологија -2018 оддржан на:3/3/18Регионален натпревар по хемија - 2018 оддржан на:3/24/18Регионалниот натпревар по германски јазик 2018 оддржан на:3/17/18Oпштински натпревар по англиски јазик 2018 оддржан на:3/24/18Државен натпревар - информатичко размислување 2018 оддржан на:3/24/18Регионален натпревар по географија 2018 оддржан на:3/17/18Регионален натпревар - информатичко размислување 2018 оддржан на:3/11/18Меѓународен натпревар по англиски јазик - 2018 HIPPO (PRELIMINARY ROUND) оддржан на:2/24/18Општински натпревар по математика 2018 оддржан на:2/24/18Општински натпревар по географија 2018 оддржан на:2/10/18Државен натпревар по биологија - 2017 оддржан на:5/20/17Државен натпревар по информатика - 2017 оддржан на:5/17/17Државен натпревар по хемија - 2017 оддржан на:5/14/17Државен натпревар по физика - 2017 оддржан на:5/13/17Државен натпревар по математика - 2017 оддржан на:5/6/17Регионален натпревар по информатика - 2017 оддржан на:5/8/17Државен натпревар по географија - 2017 оддржан на:5/5/17Општински натпревар - хорски смотри 2014 оддржан на:5/5/14Регионален натпревар по биологија - 2017 оддржан на:4/8/17Регионален натпревар по хемија - 2017 оддржан на:4/22/17Меѓународен натпревар HIPPO 2017 оддржан на:4/13/17Меѓународен натпревар по англиски јазик-HIPPO(Preliminary Round) оддржан на:3/4/17Општински натпревар по биологија - 2017 оддржан на:3/4/17Регионален натпревар по географија - 2017 оддржан на:4/1/17Регионален натпревар по математика 2017 оддржан на:4/1/17Општински натпревар по англиски јазик 2017 оддржан на:3/18/17Општински натпревар по англиски јазик 2016 оддржан на:3/17/16Успех во трките на 800 метри - 2013 оддржан на:10/26/13Шаховски натпревар 2013 оддржан на:9/5/13Државен натпревар по македонски јазик 2014 год. оддржан на:5/14/14Државен натпревар по информатика 2012 оддржан на:5/18/12Државен натпревар по информатика 2013 год. оддржан на:5/12/13Државен натпревар по информатика во програмирање 2016 год. оддржан на:5/15/16Регионален натпревар на Народна техника - 2015 оддржан на:4/4/15Државен натпревар по информатика 2014 год. оддржан на:5/16/14Општински натпревар по информатика 2014 год. оддржан на:3/13/14Натпреварво Петта приватна гимназија за изработка на презентација 2014 год. оддржан на:5/10/14Државен натпревар на Народна техника- применета математика 2014 год. оддржан на:5/13/14Државен натпревар по математика - 2014 год. оддржан на:5/14/14Државен натпревар на Народна техника- применета физика 2014 год. оддржан на:5/14/14Државен натпревар на Народна техника- метеорологија 2014 год. оддржан на:5/14/14Општински натпревар по математика 2014 год. оддржан на:4/17/14Регионален натпревар по математика - 2014 оддржан на:5/6/14Ракатки 2014 оддржан на:2/4/14Регионален натпревар по математика - 2015 оддржан на:4/12/15Натпревар во бадминтон оддржан на:12/6/13Регионален натпревар – народна техника (Екологија)-2015 оддржан на:4/18/15Нашите пожарникари втори во општина Кисела Вода оддржан на:10/29/13Општински натпревар по биологија - 2015 оддржан на:2/26/15Општински натпревар по природни науки- 2015 оддржан на:2/18/15Регионален натпревар по природни науки - 2015 оддржан на:5/4/15Државен натпревар по природни науки - 2015 оддржан на:5/18/15Противпожарна заштита Oпштина Кисела Вода - 2015 оддржан на:2/18/15СУ Михајло Пупин (Натпревар по физика)-2015 оддржан на:5/4/15Регионален натпревар по математика - 2016 оддржан на:4/2/16Општински натпревар 2016 год оддржан на:3/25/16Ликовниот конкурс „Јас, моите родители и моите наставници“ оддржан на:12/12/15
Нема награди