Назад

Регионален натпревар по биологија - 2019 (Биологија) Одржан на 3/23/19

 РБ
  Име и презиме
  Одделение
    Ментор
  Освоена награда/    Пофалница

  1
  Ања Лозановска
    VII в
 Виолета Велјаноска
  II награда
  2
  Ема Китинова
    VIII а
 Виолета Велјаноска
  III награда
  3
  Тамара Ѓонеска
    IX а
 Виолета Велјаноска
  II награда
  4
  Луна Трајковска
    IX а
 Виолета Велјаноска
  Пофалница
  5
 Константин Михајлов 
    IX б
 Виолета Велјаноска
  III награда
  6
 Тамара Николова
    IX б
 Виолета Велјаноска
  Пофалница
  7
 Петар Давчевски
    IX в
 Виолета Велјаноска
  Пофалница

 

На државен натпревар продолжуваат Ања Лозановска и Тамара Ѓонеска.