Училишен натпревар по математика

учествуваа ученици од V до IX одд.

ООУ Кирил Пејчиновиќ

Општина Кисела Вода - Скопје

2019

изработи: Ангела Ивановска VIII-г одд.

МИО

изработка на Новогодишна честитка

Дабар 2018

Дабар-интернационален предизвик за промоција на информатиката и сродните науки

Добредојдовте на сајтот на ОУ Кирил Пејчиновиќ, Скопје!

Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ - Кисела Вода, Скопје Ви посакува добредојде на веб страната на училиштето, на родителите, соработниците, надлежните институции и се разбира сите оние кои сакаат да ги следат збиднувањата во училиштето и надвор од него вклучувајќи ги постигнувањата на учениците со нивните ментори и континуираното подобрување на условите за работа за современ воспитно-образовен процес.

НАША ВИЗИЈА, НАША МИСИЈА !

“ Сакаме да создадеме училиште во кое на учениците ќе им понудиме квалитетни знаења, услови за развивање на креативноста и истражувачкиот дух, стекнување на самостојност и самодоверба, меѓусебно почитување и изучување на културата на живеење на етникумите во Р. Македонија.”

НОВОСТИ

Новости, актовности, објави

Училишен натпревар по германски јазик

учествуваа ученици од VI до IX одд.
повеќе

Училишен натпревар по математика

Најдобрите математичари од V до IX одд.
повеќе

Aктивности на литературната секција

Учениците од шесто одделение твореа на тема: „Зимска бајка“
повеќе

Презентација со родителите од првите одделенија

Тема: „Родителите и самодовербата на децата“
повеќе

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

учебна 2018/2019

Час Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота Недела
1 - - - - - - -
2 - - - - - - -
3 - - - - - - -
4 - - - - - - -
5 - - - - - - -
6 - - - - - - -
7 - - - - - - -
8 - - - - - - -