2019

изработи: Ангела Ивановска VIII-г одд.

МИО

изработка на Новогодишна честитка

Дабар 2018

Дабар-интернационален предизвик за промоција на информатиката и сродните науки

ООУ Кирил Пејчиновиќ

Општина Кисела Вода - Скопје

Добредојдовте ученици!

Ви посакуваме одличен старт и успешна учебна 2018/2019 година!

Добредојдовте на сајтот на ОУ Кирил Пејчиновиќ, Скопје!

Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ - Кисела Вода, Скопје Ви посакува добредојде на веб страната на училиштето, на родителите, соработниците, надлежните институции и се разбира сите оние кои сакаат да ги следат збиднувањата во училиштето и надвор од него вклучувајќи ги постигнувањата на учениците со нивните ментори и континуираното подобрување на условите за работа за современ воспитно-образовен процес.

НАША ВИЗИЈА, НАША МИСИЈА !

“ Сакаме да создадеме училиште во кое на учениците ќе им понудиме квалитетни знаења, услови за развивање на креативноста и истражувачкиот дух, стекнување на самостојност и самодоверба, меѓусебно почитување и изучување на културата на живеење на етникумите во Р. Македонија.”

НОВОСТИ

Новости, актовности, објави

Проект - A MAGICAL INTERCULTURAL FRIENDSHIP NETWORK

ученици од IV-в и IV-г одд.
повеќе

Посета на фабрика за преработка на пластика „Пластекс“

ученици од IV-a и IV-д
повеќе

Час за кодирање

светски настан
повеќе

Општински сојуз за училишен спорт на Кисела Вода

спортски екипи
повеќе

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

учебна 2018/2019

Час Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота Недела
1 - - - - - - -
2 - - - - - - -
3 - - - - - - -
4 - - - - - - -
5 - - - - - - -
6 - - - - - - -
7 - - - - - - -
8 - - - - - - -