Назад

Запишување на ученици во прво одделение/ учебна 2024-2025 год. 4/26/24

ООУ„Кирил Пејчиновиќ“-Кисела Вода,Скопје ги известува сите родители кои имаат дете за запишување во прво одделение сите потребни информации можат да ги најдат на следниот линк