Назад

„Среда-среќно започнавме со засадување на нашата училишна градина“ 4/5/24

Во ООУ Кирил Пејчиновиќ од Скопје никна нова училишна градина. Така се ниже нашата нитка која станува се подолга

,,Среда-среќно започнавме со засадување на нашата училишна градина, продолжуваме понатаму,, вели наставничката Билјана Мицковска координатор од ова училиште во Слоу Фуд Училишни градини

#ООУКирилПејчиновиќСкопје

#СлоуФудУчилишниГрадини

#СлоуФудМакедонија