Назад

Државен натпревар по информатика 2021 (Информатика) Одржан на 3/20/21

На Државниот натпревар по информатика во програмирање со програмски јазик C++ за ученици од VI одд до IV година средно образование

Бисера Илиева VI-в освои III награда и Андреј Мацановиќ VIII-в освои III награда.

Натпреварот беше организиран со физичко присуство во СЕМОС едукација. Оnline свеченоста на прогласување на наградените ученици се одржа на 21.03.2021 на која зборуваа Претседателот на ЗИМ и Деканот на ФИНКИ.

наставник Билјана Крстиќ