Назад

Државен натпревар на Народна техника- метеорологија 2014 год. (Географија) Одржан на 5/14/14

Андреј Славејков од VIII-в/9 освои трето место на Метеорологија, ментор Томислав Гиевски