Новости

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина

Препораки од МОН (одредби)
повеќе

„Ритам на мирот“

Проект за ученици поддржан од Амбасадата на САД
повеќе

Национална платформа за далечинско учење

www.schools.mk
повеќе

Соопштение за родителите на учениците од прво одделение

повеќе

Распоред на ѕвонење

за настава со учење од далечина
повеќе

Распоред на ѕвонење

за настава со физичко присуство
повеќе

Распоред на часови на далечина за учебна 2020/2021 г.

предметна настава
повеќе

HIPPO ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD

ФИНАЛE на интeрнационалниот натпревар по англиски јазик
повеќе

Годишна програма

за работа на училиштето за учебната 2020/2021
повеќе

Соопштение за упис во прво одделение во учебната 2020-2021 година

Упис на ученици во прво одделение
повеќе

ЕДУИНО

Национална веб-платформа за образование
повеќе

E-настава

електронска настава
повеќе

Презентации и препораки за родители и ученици

Поддршка од педагогот на училиштето
повеќе

Училишен натпревар по англиски јазик 2020

за ученици од IV до IX одд.
повеќе

21 Февруари - Ден на мајчиниот јазик

Наградена творба
повеќе

Посета на меморијалниот центар на жртвите од холокаустот

ученици од IX одд
повеќе

Посета на балетска претстава

Ученици од IX одд.
повеќе

Работилници со родители на тема: „Родителите и самодовербата на децата“

повеќе

Клуб за кодирање

Програмирање со МИКРОБИТ
повеќе

Обука за критичко размислување и кодирање со микробит

повеќе