Новости

Среќни празници!

повеќе

Меѓународен Ден на лицата со посебни потреби

одбележан на 3 декември
повеќе

Ученички парламент

повеќе

Општина Кисела Вода ги наградува учениците

талентираните ученици и спортисти
повеќе

Упис на ученици во прво одделение

Учебна 2021/2022 година
повеќе

Проект со Црвен крст

„Играта на зборови може да повреди“
повеќе

Презентации од стручна служба

поддршка за учениците и родителите
повеќе

Недела на солидарноста

„ВАШИОТ ПРИЛОГ- значајна помош“
повеќе

Отворен граѓански ден

06.04.2021
повеќе

2 АПРИЛ СВЕТСКИ ДЕН НА СВЕСНОСТА ЗА АУТИЗМОТ

повеќе

Презентација од средното музичко училиште ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“

отсек фолклор
повеќе

Ученички парламент

повеќе

3-ти декември меѓународен Ден на лицата со посебни потреби 

повеќе

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина

Препораки од МОН (одредби)
повеќе

„Ритам на мирот“

Проект за ученици поддржан од Амбасадата на САД
повеќе

Национална платформа за далечинско учење

www.schools.mk
повеќе

Соопштение за родителите на учениците од прво одделение

повеќе

Распоред на ѕвонење

за настава со учење од далечина
повеќе

Распоред на ѕвонење

за настава со физичко присуство
повеќе

Распоред на часови на далечина за учебна 2020/2021 г.

предметна настава
повеќе