ООУ Кирил Пејчиновиќ, Општина Кисела Вода - Скопје

Среќни

и весели Новогодишни празници!

ООУ Кирил Пејчиновиќ, Општина Кисела Вода - Скопје

Учебната 2020/2021 година ќе започне на 01.10.2020

Упис на првачиња

за учебна 2020/2021 година

Патронат 2019

мото: Скршено срце

Добредојдовте на сајтот на ООУ Кирил Пејчиновиќ, Скопје!

Основното општинско училиште „Кирил Пејчиновиќ“ - Кисела Вода, Скопје Ви посакува добредојде на веб страната на училиштето, на родителите, соработниците, надлежните институции и се разбира сите оние кои сакаат да ги следат збиднувањата во училиштето и надвор од него вклучувајќи ги постигнувањата на учениците со нивните ментори и континуираното подобрување на условите за работа за современ воспитно-образовен процес.

НАША ВИЗИЈА, НАША МИСИЈА !

“ Сакаме да создадеме училиште во кое на учениците ќе им понудиме квалитетни знаења, услови за развивање на креативноста и истражувачкиот дух, стекнување на самостојност и самодоверба, меѓусебно почитување и изучување на културата на живеење на етникумите во Р. Македонија.”

НОВОСТИ

Новости, актовности, објави

Учениците од второ одделение во посета на Природно научниот музеј и Театарот за деца и младинци

запознавање со широкиот спектар на животни,растенија и нивните живеалишта -проширување на знаењата за театарската уметност
повеќе

Модерни спортски терени добива и ООУ „Кирил Пејчиновиќ“

Вложувањето во спортската инфраструктура во училиштата е еден од највисоките наши приоритети и претставува инвестиција во здрави и активни генерации.
повеќе

МИО работилници

„Сплотени играме заедно“
повеќе

Среќна и успешна учебна година на сите наши ученици, родители и наставници.

нашите првачиња дојдоа на првиот час.
повеќе