ООУ Кирил Пејчиновиќ, Општина Кисела Вода - Скопје

Среќни

и весели Новогодишни празници!

ООУ Кирил Пејчиновиќ, Општина Кисела Вода - Скопје

Учебната 2020/2021 година ќе започне на 01.10.2020

Упис на првачиња

за учебна 2020/2021 година

Патронат 2019

мото: Скршено срце

Добредојдовте на сајтот на ООУ Кирил Пејчиновиќ, Скопје!

Основното општинско училиште „Кирил Пејчиновиќ“ - Кисела Вода, Скопје Ви посакува добредојде на веб страната на училиштето, на родителите, соработниците, надлежните институции и се разбира сите оние кои сакаат да ги следат збиднувањата во училиштето и надвор од него вклучувајќи ги постигнувањата на учениците со нивните ментори и континуираното подобрување на условите за работа за современ воспитно-образовен процес.

НАША ВИЗИЈА, НАША МИСИЈА !

“ Сакаме да создадеме училиште во кое на учениците ќе им понудиме квалитетни знаења, услови за развивање на креативноста и истражувачкиот дух, стекнување на самостојност и самодоверба, меѓусебно почитување и изучување на културата на живеење на етникумите во Р. Македонија.”

НОВОСТИ

Новости, актовности, објави

„Среда-среќно започнавме со засадување на нашата училишна градина“

поттикнување и развој на детските истражувачки способности.
повеќе

2 Април-"Светски ден на лицата со аутизам"

да ги поддржиме, да ги славиме различностите и да изградиме свет каде што сите деца, вклучувајќи ги и оние со аутизам, се чувствуваат вредни и рамноправни.
повеќе

Работилница реализирана преку Мрежа за искуствено учење во Едукативен центар за зачувување на природата с.Негрево-Пехчево.

учениците од VIII б одд. ја идентификуваа потребата од грижа и заштита на барскиот екосистем.
повеќе

Патронен ден на нашето училиште.

Под мотото Кирилски денови на музиката, театарот и сликарството, учениците и наставниците земаа учество во многу спортско-забавни активности.
повеќе