Назад

Соопштение за родителите на учениците од прво одделение 9/27/20

Учениците од I одделение ќе го започнат првиот училишен ден  на 01.10.2020 година (четврток) и тоа со почеток по следниот редослед:

 

1а- во 08:30 часот- одд. раководител Илинка Димовска, пред 1 влез

1б- во 08:30 часот- одд. раководител Викторија Г. Младеновска, пред 2 влез

1в- во 09:00 часот- одд. раководител Сузана Спирковска, пред 1 влез

1г- во 09:00 часот- одд. раководител Елизабета Митревска, пред 2 влез

1д- во 09:30 часот- одд. раководител Еленора Лазаров, пред 1 влез

Поради почитување на протоколот ученикот да биде придружуван само со еден родител!

Ви посакуваме СРЕЌЕН ПОЧЕТОК!

директор м-р  Борче Миревски

25.09.2020 год.