Назад

Презентации од стручна служба 4/29/21

Во услови на пандемија и online настава, стручната служба изработи презентации како поддршка за учениците и родителите во нивниот воспитно-образовен процес:

Стилови на учење

Што е АДХД

Дислексија