Назад

Национална платформа за далечинско учење 9/27/20

Почитувани ученици и родители,

Националната платформа за далечинско учење е достапна за користење. На адресата www.schools.mk ќе може да пристапите и да ги реазгледате нејзините функционалности. На платформата веќе се поставени видео упатства и прирачници, но и други содржини, кои ако се следат внимателно, на едноставен и лесен начин ги водат сите корисници низ платформата.

- Платформата функционира на следните ИТ уреди: десктоп компјутер, лаптоп компјутер, таблет и мобилен смарт телефон;
- Платформата функционира директно во веб прелистувач (Chrome, Microsoft Edge, Safari), и не е потребно да се инсталира дополнителен софтвер.

Линк за најава до НПДУ  (lms.schools.mk)

Ви посакуваме успешна учебна година!