Новости

Новогодишна претстава со ученици од драмска секција од VI и IX одд

режија: Снежана Цоневска, наставник по македонски јазик
повеќе

Првачиња 2016/2017

Првачиња 2016-2017
повеќе

Приредба - Јас имам талент

Приредба - Јас имам талент
повеќе

Акција „Садница плус“

Акција спроведена на 08.05.2017
повеќе

Училишен весник ПОВИК

Училишен весник ПОВИК
повеќе

70 години Кирил

70 години Кирил
повеќе

Велигденски базар 2016

Велигденски базар 2016
повеќе