Назад

2-ри Април - Светски ден на лицата со аутизам 4/1/23

Во пресрет на ,,2-ри Април - Светски ден на лицата со аутизам", во нашето училиште се реализираа низа активности (цртање, боење, читање реферат, споделување на информации за блиски другарчиња кои живеат со ова невролошко нарушување и начини со кои учениците другаруваат и учат со нив - презентирање на нивните искуства, како и изготвување на хамери...) со цел на поинаков начин да се сфатат нивните мисли, зборови и дела и нивно прифаќање како дел од целото постоење.