Назад

PSAT 8/9 – меѓународен испит по англиски јазик и математика 4/18/18

На 18.04.2018 во просториите на Гимназијата АЛГОРИТАМ се организираше натпревар по предметите англиски јазик и математика (PSAT 8/9 – меѓународен испит по англиски јазик и математика). Од нашето училиште учествуваа пет ученици: Ана Мацановиќ, Владимир Тасевски, Лука Херцег, Филип Стефановски, Петар Давчевски сите од VIIIв одделение, под менторство на  Александра Бошковска Спасовска-наставник по математика и Славица Богоевска-наставник по англиски јазик.