Назад

70 години Кирил 2/12/17

Приказна за ООУ,,Кирил Пејчиновиќ‘‘ - Скопје низ музиката

Мото: ,,Овој свет е мало место убаво‘‘

 

Приказната за ООУ,,Кирил Пејчиновиќ‘‘- Скопје кое постои 70 години, од учебната 1944/45 година. Музиката не’ водеше низ времето, во кое ,,Кирилци‘‘ како дел од Скопје и Светот, учеа, се забавуваа и остваруваа успеси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 • ,,Секој‘‘ - Даниел Кајмакоски и Златно Славејче
 • ,,Рандеву‘‘ - Тумбао Салса Бенд
 • ,,Брилијантин‘‘ - рок
 • ,,На 223-305‘‘ - Драган Мијалковски
 • ,,Mamma Mia‘‘ - ABBA
 • ,,Thriller‘‘ - Michael Jackson
 • ,,Чија си‘‘ - Тоше Проески
 • ,,All the single ladies‘‘ - Beyonce
 • ,,Happy‘‘ - Pharrell Williams

 

 1. Ментор, автор: Снежана Цоневска (наст. по македонски јазик)     
 2. Изработиле:                                                                                         

- Ана Марија Станковска VIIIб одд.                                                      

- Ања Павловска VIIIб одд.                                                                  

- Анастасија Славковска VIIIб одд.                                                       

 1. Водителки:                                                                                            

- Ана Марија Станковска                                                                       

- Ања Павловска                                                                                    

 1. Реализација: директор Сашо Јованоски
 2. Техничка подршка:

- Маја Михаиловска (наст. по англиски јазик)

- Ирена Стефанова (наст. по математика)

- Билјана Крстиќ (наст. по информатика и математика)

- Билјана Мицковска (одделенски раководител на I одд.)

- Анета Гилевска (библиотекар)

- Даница Стефановска (наст. по музичко образование)

 1. Видео бим:

- Идеја: Снежана Цоневска (наст. по македонски јазик)

- Реализација: Сашо Јованоски

 1. Изработка на пано:

- Идеја: Снежана Цоневска (наст. по македонски јазик)

- Реализација:

- Билјана Мицковска (одделенски раководител на I одд.)

- Билјана Крстиќ (наст. по информатика и математика)

- Викторија Спасовска VIIIб одд.

Проследете дел од приредбата