Назад

Училишен натпревар по математика 2018 2/1/18

На 01.02.2018 год. се одржа училишен натпревар по математика за ученици од VI до IX одд. На натпреварот учествуваа вкупно 43 ученици. Најдобрите заедно со учениците кои обезбедија учество од Регионалниот натпревар 2017, ќе учествуваат на Општинскиот натпревар кој ќе се одржи на 24.02.2018 год. Натпреварот го организираше Активот на математичари.

Им посакуваме одлични резулати на натпреварувачите.