Назад

Училишен натпревар по математика за IV одд. 2018 год. 2/5/18

На ден 05.02.2018 г. 28 ученици од IV а,б,в,г одд. учествуваа на математички меѓуодделенски натпревар.

Најдобрите ученици ќе учествуваат на Општински натпревар по математика на 24.02.2018 год.