Назад

Училишен натпревар по математика за V одд. 2018 год. 2/9/18

На 07.02.2018 година се одржа Училишен натпревар по математика за учениците од петто одделение.
На натпреварот учествуваа 20 ученици од Vа, Vб, Vв и Vг одделение.