Назад

Проект  „Рециклирање?! –КАЖИ ДА” 11/1/17

Нашето училиште како дел од проектот  „Рециклирање?! –КАЖИ ДА” во соработка со ПАКОМАК  и ШПАРКАСЕ БАНКА, за учебната 2016/2017 година го освои второто место на ниво на Општина Кисела Вода, по број на собрана пластична амбалажа. За таа цел на училиштето му беше доделена награда – клупа, која е поставена во училишниот двор.