Назад

Подготовки во училиштето за II полугодие 1/17/18

За време на зимскиот распуст во училиштето се изведоа повеќе активности за уредување на просторот пред почетокот на II полугодие. Се изврши техничко чистење на училниците, спортската сала и ходниците. Дел од училниците беа бојадисани. Училиштето спремно ќе ги дочека учениците на почетокот на II полугодие од учебната 2017/2018 година.