Назад

Новогодишна претстава со ученици од драмска секција од VI и IX одд 1/5/17

Од Новогодишната претстава

 

Новогодишна претстава со ученици од драмска секција од VI и IX одд

режија: Снежана Цоневска, наставник по македонски јазик