Назад

Либи 12/28/17

Издавачката куќа „Либи“ подари по едно списание од „Либи“ и „Мини Либи“ за секој ученик од
I до VI одделение во ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ по повод новогодишните празници.