Назад

Кирил фактор 2018 3/22/18

Патрониот ден го прославуваме со избор на најталентирани ученици во повеќе категории: пеење, глума, танцување, свирење.

На 21.03.2018 се претставија нашите ученици од I до V одд., предводени од своите наставници - ментори. Со свој штанд се претстави Мила Наумовска од IV-г одд. 

со промоција на своја книга и изработка на рачни привезоци, како и изведба на виолина.