Назад

Засадивме иднина 3/22/18

Учениците од IX одд. традиционално секоја година засадуваат дрвца јавори во соработка со Паркови и зеленило.
На овој начин ја започнаа и приредбата по повод Патрониот ден под мото: Куфер со соништа.