Назад

Додатна и дополнителна настава за месец мај - 2023 год. 2/4/23

Известување за додатна и дополнителна настава за мај 2023 год.

Во прилог Ви ја приложуваме табелата за дополнителна и додатна настава во делот документи .