Назад

Државен натпревар по информатичко размислување - 2019 (Работа со компјутер и основи на програмирање) Одржан на 3/23/19

ПРВО МЕСТО за Бисера Илиева IV-в ментор: Сузана Спирковска