Назад

Регионален натпревар по биологија - 2018 (Биологија) Одржан на 4/15/18

Наградени ученици на регионален натпревар по биологија одржан на 15.04.2018 година во 

ООУ „Рајко Жинзифов" - Кисела Вода:

1. Петар Давчевски            VIII в   III награда

2. Матеј Дабески                IX а     III награда  

3. Константин Михајлов      VIII б   Пофалница

4. Јован Иванов                 VIII г    Пофалница

5. Дафина Веселиноска      IX в     Пофалница

ментор: Виолета Велјаноска