Назад

Хорски смотри - регионален натпревар 2018 (Хор) Одржан на 4/24/18

Регионалниот натпревар се одржа во ООУ „Љубен Лапе“ - oпштина Аеродром

Хорот при ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ - освои второ место со освоени 86 поени со две композиции „Борбен марш“ - Лудвиг ван Бетовен и „Песна за Скопје“ - Јане Коџабашија

Бендот при ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ - освои второ место со 86 поени со авторска песна „Ден“