Назад

Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - одбојка 2018 (Физичко образование) Одржан на 3/22/18

Одбојкарска екипа:

 1. Анастасија Стојановска VII-г
 2. Вероника Митревска IX-a - капитен 
 3. Андреа Оранска IX-a
 4. Александра Ѓорѓиевска IX-a
 5. Марта Секуловска IX-б
 6. Тамара Ташурова IX-б
 7. Елена Мустачка IX-б
 8. Ангела Костадинова IX-б
 9. Нина Кокаловиќ IX-б
 10. Мартина Димовска IX-в
 11. Надица Цветкова IX-г
 12. Марија Младеновска IX-г

Одговорен наставник: Снежана Мачавеловска - Мустачка

 • 22.03.2018 година. Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - Прво коло во одбојка.
  Натпревар на ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ и ООУ „Кузман Шапкарев“. Резултат: 2:0 победа за ООУ „Кирил Пејчиновиќ“
 • 29.03.2018година. Сојуз на училишен спорт на Кисела Вода - Второ коло во одбојка.
  Натпревар на ООУ „Партение Зографски“ и ООУ „Кирил Пејчиновиќ“.  Резултат 2:0 победа за ООУ „Партение Зографски“
 • 05.04.2018 година. Општински сојуз за училишен спорт на Кисела Вода. - Трето коло во одбојка.
  Натпревар на ООУ „Невена Георгиева Дуња“ и ООУ „Кирил Пејчиновиќ“. Резултат 0:2 победа за ООУ „Кирил Пејчиновиќ“
 • 12.04.2018 година. Општински сојуз за училишен спорт на Кисела Вода - Четврто коло во одбојка. 
  Натпревар на ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ и ООУ „Круме Кепески“. Резултат 2:0 победа за ООУ „Кирил Пејчиновиќ“
 • 19.04.2018 година. Општински сојуз за училишен спорт на Кисела Вода - Петто коло во одбојка.
  Натпревар на ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ и ООУ „Кирил Пејчиновиќ“.  Резултат 1:2 победа за ООУ „Кирил Пејчиновиќ“
 • 23.04.2018 година. Општински сојуз за училишен спорт на Кисела Вода - Шесто коло во одбојка.
  Натпревар на ООУ „Рајко Жинзифов и ООУ „Кирил Пејчиновиќ“.  Резултат 0:2 победа за ООУ „Кирил Пејчиновиќ“
 • 25.04.2018 година. Општински сојуз за училишен спорт на Кисела Вода - Седмо коло во одбојка.
  Натпревар на ООУ „Климент Охридски“ и ООУ „Кирил Пејчиновиќ“.  Резултат 0:2 победа за ООУ „Кирил Пејчиновиќ“
 • 03.05.2018 година. Општински сојуз за училишен спорт на Кисела Вода. Полуфинале во одбојка (женски).
  Натпревар на ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ и ООУ „Кузман Шапкарев“. Резултат 2:0 победа за ООУ „Кирил Пејчиновиќ“
 • 03.05.2018 година. Општински сојуз за училишен спорт на Кисела Вода. Финале во одбојка (женски).
  Натпревар на ООУ „Партение Зографски“ и ООУ „Кирил Пејчиновиќ“.  Резултат 2:0 победа за ООУ „Партение Зографски“ 

ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ освои II место во одбојка (женски)