Назад

Регионален натпревар по хемија - 2018 (Хемија) Одржан на 3/24/18

Одржан на 24.03.2018 на ПМФ

Нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

  • Александра Маринкова IX б-втора награда (пласирана на државен натпревар)

  • Нина Кокаловиќ IX б- трета награда (пласирана на државен натпревар)

  • Теодор Богоески IX a- трета награда 

  • Андреј ТрајковскиIX г- пофалница

Ментор: Сашка Младеновска