Назад

Регионалниот натпревар по германски јазик 2018 (Германски јазик) Одржан на 3/17/18

Германска олимпијада 2018

 

       Регионалниот натпревар по германски јазик се одржа на 17.03.2018 г. во просториите на “Филолошкиот факултет” Скопје.
На натпреварот учествуваа 14 основни училишта од Скопскиот регион. Во конкуренција на 55 ученици, нашите ученици ги
постигнаа следните резултати:

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 2018 –

СКОПСКИ РЕГИОН

Ред.
број

Ученик

Одд.

Ментор

Вкупно бодови

(100)

Освоена награда/ пофалница

   1.

Нина Кокаловиќ

IX - б

Емилија В. Спасов

        92

  II - награда

   2.

Мира Дончева

IX - a

Емилија В. Спасов

        80

  Пофалница

   3.

Ивана Гарбеска

 IX - б

Емилија В. Спасов

        80

  Пофалница

   4.

Кристина Велковска

 IX - a

Емилија В. Спасов

        64

  Пофалница

   5.

Теодор Богоески

 IX - a

Емилија В. Спасов

        50

  Пофалница

Ученичката  Нина Кокаловиќ  се пласираше на државниот натпревар по германски јазик, кој ќе се одржи на 14.04.2018 во просториите на Гетеовиот институт - Скопје.