Назад

Регионален натпревар по географија 2018 (Географија) Одржан на 3/17/18

Регионалниот натпревар  по географија се одржа на 17.03.2018 г. во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен “ во општина Кисела Вода – Скопје.
На натпреварот учествуваа 25 основни училишта од Скопскиот Регион, меѓу кои секако достоинствено беше претставено и нашето училиште – ООУ „Кирил Пејчиновиќ“.
Во конкуренција на 65 ученици и на повеќе ментори, нашите ученици ги постигнаа следните резултати и успех:

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА – СКОПСКИ РЕГИОН 2018

Ред.
број

Ученик

Одд.

Ментор

Вкупно бодови

(100)

Освоена награда/ благодарница

  1.

Дамјан Стојановски

VIII - Г

Дарко Стојчески

       94

I - награда

  2.

Дамјан Бабунски

VIII - б

Сашо Јовановски

       90

I - награда

  3.

Тамара Николова

VIII - б

Дарко Стојчески

       85

II - награда

  4.

Ива Мирчевска

VIII - Г

Дарко Стојчески

       71
 

Освоена благодарница

Учениците: Дамјан Стојановски, Дамјан Бабунски и Тамара Николова се пласирани на државниот натпревар по географија.

.