Назад

Државен натпревар по географија - 2017 (Географија) Одржан на 5/5/17

Натпреварот се одржа на 05.05.2017 г. во просториите на Природно – математичкиот факултет во Скопје. Нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

                                          ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА

Ред.
број

   Ученик

  Одд.

   Ментор

Освоена награда/пофалница

  1.

  Магдалена Мишевска

   VIII - в

   Дарко Стојчески

     II - награда

  2.

  Андреј Лазоровски

   IX - г

   Дарко Стојчески

     III - награда