Назад

Регионален натпревар по биологија - 2017 (Биологија) Одржан на 4/8/17

РБ

Име и презиме

Одделение

Ментор

Освоена награда/пофалница

1.

Петар Давчевски

VII в

Виолета Велјаноска

III награда

2.

Магдалена Гоџо

VII г

Виолета Велјаноска

Пофалница

3.

Матеј Дабевски

VIII а

Виолета Велјаноска

Пофалница

4.

Александра Маринкова

VIII б

Виолета Велјаноска

I награда

5.

Нина Кокаловиќ

VIII б

Виолета Велјаноска

I награда

6.

Магдалена Мишевска

VIII в

Виолета Велјаноска

II награда

7.

Андреј Трајковски

VIII г

Виолета Велјаноска

III награда

8.

Ангела Табаковска

IX а

Виолета Велјаноска

II награда

9.

Андреа Јевтиќ

IX г

Виолета Велјаноска

II награда

Учество на државен натпревар: Александра Маринкова VIII б и Нина Кокаловиќ VIII б