Назад

Регионален натпревар по географија - 2017 (Географија) Одржан на 4/1/17

Регионален натпревар по географија

Натпреварот се одржа на 01.04.2017 г. во СУГС „Лазар Танев“ . Нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА – СКОПСКИ РЕГИОН 2017

Ред.
број

Ученик

Одд.

Ментор

Освоена награда/пофалница

1.

Андреј Лазоровски

IX - г

Дарко Стојчески

I - награда

2.

Магдалена Мишевска

VIII - в

Дарко Стојчески

II - награда

3.

Ангел Велков

IX - г

Дарко Стојчески

пофалница

 

Андреј Лазоровски и Магдалена Мишевска се пласирани на државни натпревари по географија.