Назад

Општински натпревар по биологија - 2017 (Биологија) Одржан на 3/4/17

 

Општински натпревар по биологија

Натпреварот се одржа во ООУ Невена Георгиева - Дуња. Нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

РБ

Име и презиме

Одд.

Ментор

Освоена награда/пофалница

1.

Ана Мацановиќ

VII-в

Виолета Велјаноска

II награда

2.

Ива Блажовска

VII-в

Виолета Велјаноска

Пофалница

3.

Петар Давчевски

VII-в

Виолета Велјаноска

II награда

4.

Јован Иванов

VII-г

Виолета Велјаноска

III награда

5.

Магдалена Гоџо

VII-г

Виолета Велјаноска

III награда

6.

Александра Маринкова

VIII-б

Виолета Велјаноска

 I  награда

7.

Нина Кокаловиќ

VIII-б

Виолета Велјаноска

 II награда

8.

Андреј Трајковски

VIII-г

Виолета Велјаноска

 II награда

9.

Магдалена Мишевска

VIII-в

Виолета Велјаноска

III награда

10.

Матеј Дабевски

VIII-а

Виолета Велјаноска

Пофалница

11.

Ангела Табаковска

IX-а

Виолета Велјаноска

II награда

12.

Андреа Јевтиќ

IX-г

Виолета Велјаноска

II награда

13.

Давид Симоновски

IX-а

Виолета Велјаноска

II награда

14.

Стефан Апостоловски

IX-в

Виолета Велјаноска

Пофалница

15.

Бојан В’чков

IX-а

Виолета Велјаноска

Пофалница

16.

Лука Николовски

IX-б

Виолета Велјаноска

Пофалница

17.

Лука Радуловиќ

IX-а

Виолета Велјаноска

Пофалница