Назад

СУ Михајло Пупин (Натпревар по физика)-2015 (Физика) Одржан на 5/4/15

Драгана Таневска

Виктор Славејков

Андреј Славејков

IX-в

Валентина Мишкова Кенкова, ментор

Пофалница