Назад

Нашите пожарникари втори во општина Кисела Вода () Одржан на 10/29/13

На ден 29.10.2013 год , со почеток во 17.00 h , во ОУ„Круме Кепески“ се одржа полуфинален ПП квиз-натпервар .

Учествуваа групи од ОУ„Круме Кепсеки“, ОУ„Невена Георгиева-Дуња“, ОУ„Кузман Јосифовски-Питу“, ОУ„Драга Стојанова“ и нашето училиште ОУ„Кирил Пејчиновиќ“.

Нашето училиште го претставуаа ученици од VIII/8:

1.    Адриан Тодоров
2.    Дамјан Митревски
3.    Филип Новаковси

Со освоени 213 поени, тие го заземаа втрото место, но крајните резултати ќе се знаат накнадно, бидејќи треба да се земат во предвид резултатите од другиот пункт (н. Драчево). На финалниот натпревар ќе учествува само едно училиште. Првите три места добиваат дипломи, а сите учесници ќе добијат благодарници. Ментор: Сашка Младеновска, наставник по хемија