Назад

Државен натпревар-хемија /2023 год. (Хемија) Одржан на 5/26/23

На натпреварите по хемија во учебната 2022/2023 година земаа учество

ученичките Бисера Илиева 8-в и Михаела Блажевска 8-б одделение. 

Ги постигнаа следните резултати:

 

Општински натпревар

Бисера Илиева II награда

Михаела Блажевска II награда

 

Регионален натпревар

Бисера Илиева I награда

Михаела Блажевска II награда

 

Државен натпревар

Бисера Илиева I награда

Михаела Блажевска II награда

Ментор:проф.Сашка Младеновска