Назад

Регионален натпревар на хорови,оркестри и солисти /2023 год. (Музичко образование) Одржан на 4/24/23

На регионалниот натпревар на хорови, оркестри и солисти кој се одржа на 24.4.2023 година, во ООУ ,,Љубен Лапе", хорот и бендот при ООУ ,,Кирил Пејчиновиќ" под раководство на наставничката Даница Стефановска Настевска, освои две втори места. Честитки за учениците.