Назад

Општински натпревар- географија / 2023 год. (Географија) Одржан на 3/4/23

На ден 04.03.2023 год се одржа општински натпревар по географија ,на кој учество земаа следните ученици :

1.Дарија Георгиевска- 7 а  одд.

2.Ангела Николовска- 7 а одд.

3.Илина Коцевска- 7 г одд.

4.Лина Добрева- 8 д одд.

5.Калина С тојановска-8 г одд.

Ученичките Дарија Георгиевска и Ангела Николовска продолжуваат на регионален натпревар- ментор Лилјана Николиќ.