Назад

Регионален натпревар по биологија - 2021 (Биологија) Одржан на 5/12/21

На 12.05.2021 година online се одржа  Регионален натпревар по биологија, на кој нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

1. Ана Павловска   VIII г    -     I награда

2. Марија Миланова  VIII г -   III награда

3. Ева Кокаловиќ    VIII г  -  пофалница

4. Вера Ѓонеска   IX в  -  III  награда

Ментор: Виолета Велјаноска - наставник по биологија