Назад

Натпреварво Петта приватна гимназија за изработка на презентација 2014 год. (Информатика) Одржан на 5/10/14

Натпревар организиран од страна на Петта приватна гимназија за изработка на презентација - Интернетот и примената на компјутерите како алатки за учење, Александра Петкоска - VIII-a, III награда