Назад

Државен натпревар по Природни науки - 2020 (Природни науки) Одржан на 9/30/20

На 30 Септември 2020 година се одржа online државен натпревар по Природни науки во организација на  Македонското биолошко друштво. На натпреварот успешно настапија, се натпреваруваа и го претставуваа нашето улилиште и учениците од IV одделение. Ученичката Ана Митевска од  IVб одделение освои втора награда, а Филип Ивановски IVб и Меглена Георгиевска IVв освоија награда за учество на државниот натпревар. Ученичката Ана Митевска воедно се здоби и со сертификат за најдобро рангиран учесник и постигнат особен успех на натпреварите во 2020 година

Наставници ментори се: Анета Буковалова на учениците од IVб одд. и Дафина Георгиевска на ученичката од IVв.