Назад

Општински натпревар по географија 2020 (Географија) Одржан на 2/8/20

На 08.02.2020 се одржа Општински натпревар по географија

Наградени ученици се:

1. Марко Митевски - VII-б, прва награда, ментор Лилјана Николиќ
2. Христијан Настевски - VIII-б, прва награда, ментор Лилјана Николиќ
3. Јана Гичевски - VI-a, прва награда, ментор м-р Сашо Јованоски
4. Марија Кузмановска - VI-б, втора награда, ментор м-р Сашо Јованоски
5. Теодор Димишковски - VII-в, трета награда, ментор м-р Сашо Јованоски
6. Теодора Ничева - VIII-б, трета награда, ментор Лилјана  Николиќ