Новости

HIPPO ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD

ФИНАЛE на интeрнационалниот натпревар по англиски јазик
повеќе

Годишна програма

за работа на училиштето за учебната 2020/2021
повеќе

Соопштение за упис во прво одделение во учебната 2020-2021 година

Упис на ученици во прво одделение
повеќе

ЕДУИНО

Национална веб-платформа за образование
повеќе

E-настава

електронска настава
повеќе

Презентации и препораки за родители и ученици

Поддршка од педагогот на училиштето
повеќе

Училишен натпревар по англиски јазик 2020

за ученици од IV до IX одд.
повеќе

21 Февруари - Ден на мајчиниот јазик

Наградена творба
повеќе

Посета на меморијалниот центар на жртвите од холокаустот

ученици од IX одд
повеќе

Посета на балетска претстава

Ученици од IX одд.
повеќе

Работилници со родители на тема: „Родителите и самодовербата на децата“

повеќе

Клуб за кодирање

Програмирање со МИКРОБИТ
повеќе

Обука за критичко размислување и кодирање со микробит

повеќе

Распоред за 2019/2020

предметна настава
повеќе

Среќна Нова 2020 година!

повеќе

Новогодишен хепенинг – Базар 2019

среда 25.12.2019 од 17:00 час.
повеќе

Обука на тема: „Сајбер безбедност за ученици, наставен кадар и родители“

со ученици од IX одд
повеќе

Tридневна научно - рекреативна екскурзија

ученици од IX одд.
повеќе

Дополнителна и додатна настава, СУА и приемен час за ноември 2019 год.

ноември 2019
повеќе

Светски ден на штедењето

Посета во Стопанска банка А.Д:
повеќе