Назад

Одбележување на Светски ден на лицата со Даунов синдром 3/21/23

По повод одбележување на Светски ден на лицата со Down-ов синдром, во нашето училиште се реализираа низа активности со цел подигнување на свеста на учениците и прифаќање на лицата со овој синдром.

Учениците проследија презентација и изработија хамери на тема Down- ов синдром.

   

      

.