Назад

Презентација од средното музичко училиште ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ 2/9/21

На ден 08.02.2021 година во 17 часот се одржа онлајн презентација со професори од средното музичко училиште ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ отсек фолклор. Во склоп на презентацијата земаа учество неколку изведувачи и презентери на традиционални инструменти м-р Христијан Николовски, Роберт Ангеловски и Андреј Трајковски.

Преку музички примери, вербална презентација и музичка изведба се придонесе за популаризација на традиционалните македонски инструменти кај младите.
 

Од нашето училиште присуствуваа тројца ученици на кои им беа претставени народните инструменти и музичкиот фолклор.

 

                                                                                                                                                   Наставник:

                                                                                                                                               Даница С. Настевска